Innan vi löser din transport behöver vi veta vilka förutsättningarna är. Ni talar om var godset skall hämtas, till vilken destination det skall levereras och hur snabbt leveransen skall ske. Ibland kan vi till och med behöva chartra ett plan eller ha en personlig kurir som följer godset hela vägen.
Som du förstår löser vi transporten på lämpligaste och
effektivaste sätt enligt de krav du har.
 
   
  Verkstadsgatan 7, 434 42 Kungsbacka, Sweden / Tel +46 300-56 79 72 / Fax +46 300-56 79 76 / info@seaair.se